top of page

קודם קול אני

 ליווי פרטני

למציאת הקול הפנימי

ליווי אישי - קודםקולאני - מלווה אותך להחלים בתשוקה.
אני מאמינה בחיבור עמוק לעצמי, לנפש ולגוף שלנו על ידי כתיבה.
וגילוי הדרך שלנו בחיים דרך ובעזרת התשוקות שלנו.
אלווה אותך למצוא את הקול האישי והפנימי שלך ואת הדרך שלך באמצעות היכולת לפגוש את רצונות הלב שלך במילים שלך.
אלווה אותך להקשיב לאמת  והתשוקות שלך. אלה שיעוררו את ההתרגשות וההתלהבות מעצמך ומהחיים בכלל.
אלווה אותך להיעזר באנרגית החיים\המיניות שבך כדי להגביר את אש התשוקה בזמן ההתמודדות מטלטלת בחיים שלך {שבר או מחלה}.

כל מפגש הוא כשעה וחצי
דרך הפגישה היא לבחירתך במפגש פנים מול פנים או בשיחת טלפון או וידיאו שנקבע.
אפשר להתקשר 052-6826776
או לשלוח מייל ל noagavish164@gmail.com 

קודם קול אני

 ליווי פרטני

למציאת הקול הפנימי

ליווי אישי - קודםקולאני - מלווה אותך להחלים בתשוקה.
אני מאמינה בחיבור עמוק לעצמי, לנפש ולגוף שלנו על ידי כתיבה.
וגילוי הדרך שלנו בחיים דרך ובעזרת התשוקות שלנו.
אלווה אותך למצוא את הקול האישי והפנימי שלך ואת הדרך שלך באמצעות היכולת לפגוש את רצונות הלב שלך במילים שלך.
אלווה אותך להקשיב לאמת  והתשוקות שלך. אלה שיעוררו את ההתרגשות וההתלהבות מעצמך ומהחיים בכלל.
אלווה אותך להיעזר באנרגית החיים\המיניות שבך כדי להגביר את אש התשוקה בזמן ההתמודדות מטלטלת בחיים שלך {שבר או מחלה}.

כל מפגש הוא כשעה וחצי
דרך הפגישה היא לבחירתך במפגש פנים מול פנים או בשיחת טלפון או וידיאו שנקבע.
אפשר להתקשר 052-6826776
או לשלוח מייל ל noagavish164@gmail.com 

bottom of page